Επικοινωνία

Για λεπτομέρειες αποστολής μπορείτε να ανατρέξετε και εδώ.

Karim Issa Po Box 29 Cairo

Registered business entity number 7987653683

Tel 117 049 2155